Čestitka za učiteljicu

Čestitka za učiteljicu od drveta sa farbanim detaljima i tekstom po želji.