Classic podmetači

Naši Classic podmetači sa kalsičnim natpisima na svakom podmetaču uvek su prava elegancija na stolu.