Custom podmetači

Custom podmetači sa za nas do sada jedinstvenim detaljima. Bio je izazov sve ove oblike preneti na drvo ali smo uspeli. Finalni proizvod je 6 podmetača i kutija.