Domine

Domine od drveta sa graviranim detaljima. Sve izradjeno od šper ploče debljine 6mm.