Mapa Westerosa

Mapa Westerosa” je naša ideja koja je podstaknuta serijom dospela u finalnu izradu. Reč je o dvodelnoj mapi izradjenoj od šper ploče. Trudili smo se da mapa bude što verodostojinija i sa što je moguće više detalja.