Meseci rodjenja

Izrada natpisa sa mesecima za novorodjenčad po zahtevu kupca.