Montessori table

Montessori table su idealan primer pravolinijskog i kirvolinijskog sečenja naše CNC mašine. Table su izradjene od šper ploče debljine 4mm.