Muzički instrumenti i oprema

Po narudžbini izradili smo više različitih insturmenata kao i dodatnu mužičku opremu.