Ukrasne kutije

Ukrasne kutije su izradjene od hamer papira. Sečenjem hamera se dobija oblik po kom se kasnije sklapa i sama kutija.